60. rész

 

A 60. résztől egy új témának az ismertetését kezdjük meg. Az elkövetkezőkben olyan kezdeményezésekről, szervezésekről adunk számot, ami azt bizonyítja, hogy a Dorogi Ipartestület a múlt örökségének ápolásában jeleskedett. A hagyományőrzésében, a kézműves hagyaték ápolásában elkötelezetten és megalkuvás nélkül küzdött, és küzd a magyar családi, és kisvállalkozók érdekeiért. A múltból azonban erőt merítve, a kövőt is építjük. A gazdasági, társadalmi átalakulás sok gonddal, nehézséggel járt, de azért jónéhány lehetőséget is teremtett a polgárok számára is. Ma már látjuk, hogy ezek ugyan látszólag mindenki számára egyforma lehetőséget teremtettek. De, hogy a boldogulást saját maga, vagy a kényszer által rákényszerített utat bejárva előrelépést, fejlődést eredményezett, az kétséges. Nagyon hamar rá kellett jönnünk, hogy a lehetőség önmaga nem elég a sikerhez.

 

Eszközök, kapcsolatok, tőke, és szoragalom is kellett a boldoguláshoz. Sokszor ezek hiányosak voltak még. Így a felvállalt célok nagyon nehezn valósultak meg. Kézenfekvő volt, hogy ha az egyenkénti célokra összefogással próbálunk meg segítséget nyújtani, akkor talán könnyebb lesz. Ezt a gondolatot tervekkel, elhatározások sokaságával próbáltuk megvalósítani. 

 

Az egyik ilyen ötletünk a legynagyobb gondon, a munkanélküliségen, a megrendelések hiányán próbált segíteni. 

 

Ez a terv egy a helyi vállalkozók bevonásával megalakításra kerülő közös munkavállaló szervezet kialakítása volt. A szervezet neve a Dunakanyar és Térsége Vállalkozóit Támogató Alapítvány lett. 

 

 

 

 

 

 

1

A mintát nem mi találtuk ki. Ózdon, ahol a munkaellátás még nagyobb gond volt, az ózdi kórház kivitelezésének elnyerésére hoztak létre alapítványt. Ezen a dorogi kisiparosok is részt vettek tapasztalatszerzés céljából.

1994.09.23. - Ózd alakuló ülés

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Helyi újság hírverése az új kezdeményezésről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mi is elkezdtük a szervezést, több lépcsőben, de törtlen akarattal. Az alapítók egyik ülésének résztvevői

1995.09.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0001

4 0002

4 0003

4 0004

Időközben 1994. októberében elkészült az alapszabály a célok megjelölésével 

 

 

 

 

 

 

Folytatás következik