59. rész

 

A jogszabályokhoz való törvénytisztelő magatartás betartásának segítése fontos feladata egy munkaadói szakmai érdekképviseletnek. Így ipartestletünk is nagy súlyt helyezett a múltban, és ma is azon munkálkodik, hogy a vállalkozók, elsősorban a tagjaink minden segítséget megkapjanak ehhez. Fontos, hogy a törvények betartását ellenőrző hatóságok mindent a szabályoknak megfelelően találjanak, és ne kelljen büntetéseket kiszabni. De van olyan területe a munkánknak, amit az érdekképviselet során önként vállaltunk.

 

Ez a kisipari működés során előforduló olyan esetekre vonatkozik, amikor a megrendelő, vagy a vállalkozó a szolgáltatás elvégzése után nem tud megegyezni a kialkudott árban. A gond a legtöbb esetben az árral, a minőséggel, vagy a vállalt határidő teljesítésével adódott, adódik. 

 

Ipartestületünk tagjai ilyen jellegű problémáinak megoldásávan nyújt segíséget a Szakmai Panaszokat Vizsgáló Bizottság bevonásával. Ennek célja, hogy elkerüljük a felek közötti viszony elmérgesedését, esetleg bírósági útra terelődését az ügynek. Ezzel szeretnénk a megrendelő, és az iparos tagunk problémáját megnyugtató, tárgyalásos megbeszélés útján gyorsan, békés úton rendezni. Az elmúlt évtizedek alatt a szerencsére nem tömegesen, de néhány esetben dokmuntált módon eredményes volt érdekképviseletünk. Ezzel a szolgáltatásunkkal őriztük, védtük a kisipar jó hírnevét.

 

De munkánkban arra is gondoltunk, hogy a jól teljesítő kisiparosaink hírnevét is terjesszük, propagáljuk a megrendelő polgárok felé. 

 

Megalkottuk az ipartestület Garancia Védjegyét. 

 

Ezt azok a vállalkozók pályázták meg, akiknek fontos volt, hogy az addigi kiváló munkájukat egy ilyen megtisztelő oklevéllel megkülönböztetően jelezzék. Ezt akkor az 1990-es években sok tagunk igényelte. Többen azóta üzletük, telephelyük falára kihelyezett oklevéllel jelzik ezt megrendelőinek. Többen levelezésünkben hivatkoznak erre a kitüntető címre. 


Sajnos az elmúlt években a beáramló külföldi termékeknék, szolgáltatásoknál nem a fent felsorolt szempontok voltak az áru vásárlásnál, szolgáltatások igénybevételénél a fontosak, hanem a szükség. 

 

Mi ezt a fejezetet ennek a kezdeményezésünknek bemutatásával zárjuk. Ma is időszerű ennek a szellenek a fenntartása. Új vállalkozók indulnak havonta több ezren ebben az országban a mai vásárló, megrendelő is igényli a jó minőséget, ár-érték arányos árat, és korrekt határidőt. Ezeknek a kialakítását tanulni kell, a szolgáltatást nyújtónak, és a megrendelőknek is.

Íme a Garancia Védjegy:


 

A Dorogi Ipartestület Garancia Védjegy Szabályzata

 

A Dorogi Ipartestület Taggyűlése és Elnöksége 1998. május 1-i kezdettel Garancia Védjegyet alapít.

Teszi ezt abból az indokból vezérelve, hogy tagjai részére olyan ajánlást biztosítson, ami a mindennapi és hosszú távú gazdálkodásukat minősíti.

Ez a Garancia Védjegy biztosítékot ad a megrendelői bizalom megteremtésében és hosszú távú fenntartásában.

A megrendelői bizalom a jelen időszak gyorsan változó vállalkozásai körében az élesedő konkurenciaharcban olyan erkölcsi tőke, amit csak „pénzzel” nem lehet megszerezni, megtartani pedig lehetetlen.

A Garancia Védjegy tulajdonosa garantálja megrendelői részére a jó minőségű, hosszantartó, gyors, szakszerű termékek és szolgáltatások nyújtását elfogadható áron,

 

Garanciával.

 

A Védjegy a Dorogi Ipartestület tagjának ítélhető oda, ipari, kereskedelmi és egyéb tevékenység végzésénél az alábbi feltételek megléte alapján:

 

 1. Ipartestületi tagság – 3 éves jogos panasz – panasz nélküli munka;
 2. Vállalkozásának megfelelő – szakképesítés, mestervizsga, közép-, vagy felsőfokú képzettség;
 3. Évenkénti szakmai vagy vállalkozói képzésben való részvétel.
 4. A vállalkozás korszerűsítésének, technológiájának folyamatos megújulásának végzése;
 5. Saját garanciális szabályzatot készíttet az érvényben lévő Fogyasztóvédelmi szabályok felhasználásával;
 6. Panaszmentesen teljesíti megrendeléseit. Az esetlegesen, a megrendelőjével felmerülő panaszügyek esetében az Ipartestület közvetítését elfogadja;
 7. Garancia Védjegyet el lehet nyerni a pályázati űrlap kitöltésével;
 8. Az odaítélést 10 fős szakmai tekintélyekből álló bizottság végzi. A bizottság névsora a jelen szabályzat mellékletét képezi;
 9. A címet elnyert vállalkozás jogosult a Garancia Védjegy Tanúsítvány használatára:
 • műhelyében,
 • üzletében,
 • levelezésében,
 • termékein.

Ezen installációkat és a bírálatot a kedvező döntés után az Ipartestület biztosítja.

 

A kérelem elbírásálának költsége 5.000 Ft, amit a benyújtással egy időben kell befizetni.

 

 1. A Garancia Védjegy meghirdetésének időpontja első ízben: 1998. május 1. volt.

Benyújtási határidő: folyamatos

Ünnepélyes kiosztás: méltó alkalom

 

 1. Az ezt követő években a kiírás folyamatos. A bírálatot a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknál január 31-ig és július 31-ig végzik el.

Ünnepélyes kiosztás: minden év szeptember első pénteke, a Magyar Kézművesség Napja;

 

 1. A Védjegy visszavonható. A visszavonást a mindenkori Bíráló Bizottság végzi.

Visszavonás módja:

 • jogos megrendelői panasz esetén a Bizottság mérlegelése alapján;
 • a vállalt feltételekben változás állt be;
 • a vállalt képzési, technológiai, fejlesztési és együttműködési feltételt nem tartotta be;
 • ipartestületi tagsága megszűnik.

 

A visszavonás után 3 évig nem lehet a cím elnyerésére pályázni.

 

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a CÍM elnyerése után az Ipartestület a nyilvánosság elé tárja, de hozzájárulnak ahhoz is, hogy az esetleges megvonást szintén közzé kell tenni a nyilvánosság számára a helyi sajtó, televízió, rádió útján.

 

A Tanúsítványok szigorúan sorszámozottak és nyilvántartottak, a visszavonáskor bevonásra kerülnek, a jogtalan használat megakadályozása érdekében a Ptk. vonatkozó szakaszai alapján az Ipartestület pert indíthat - annak nyilvánosságra hozatalával - a Szabályzatot megértővel szemben.

 

A Cím elnyerésének költségeiből az Ipartestület folyamatosan biztosítja a Cím propagandáját, népszerűsítését.

 

A Szabályzatot a pályázó magára nézve - az abban foglaltak tudomásul vételével egyidejűleg - elfogadja.

 

 

garancia vedjegy